Vileader

Vietnam Leader Community

Câu lạc bộ doanh nhân là các quản lý, nhà đầu tư và cố vấn chuyên môn

Doanh Nhân Thành Công

Chuyên trang kết nối các doanh nhân, chia sẻ Câu chuyện thất bại, Tấm gương thành công, Doanh nghiệp đồng hành, Tên miền & Thương hiệu

  • Website: doanhnhanthanhcong.com
  • Fanpage: fb.me/dankinhte.com
  • Group: fb.com/groups/dankinhte
  • Hotline: 0909 909 809

Quản Trị và Khởi Nghiệp

Kênh thông tin chia sẻ kiến thức về quản trị và khởi nghiệp dành cho các doanh chủ, doanh nhân, nhà quản trị, nhà quản lý, những người đang chuẩn bị startup.


Diễn đàn Dân Kinh Tế

Tạp chí kinh tế chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm và nhận định thị trường. Các kiến thức từ các doanh nhân thành công hàng đầu của cộng đồng Vileader.


Doanh Nghiệp Đồng Hành

Ahapa

OMN

EDI

Aphoto

GRO

The Water MAN

Besty

PETAL

DN #

DN #

Sáng Lập & Điều Hành

Kết Huỳnh

Founder

Mentor

Cần tìm cố vấn

Thành Lê

Co-founder

Dương Cường

Co-Founder